Kampsporten är en andligt högstående disciplin. I en värld där religionen har förstört i stort sett allt av andlig värdighet har denna sida som mission att förklara skillnaden mellan andlighet och religion. I de fall man missförstår skillnaden kan man dra den felaktiga slutsatsen att kampsport skulle vara någonting våldsamt, aggressivt och farligt – vilket inte kan vara mer felaktigt. Precis lika felaktigt är det att dra parallellen mellan religion och kampsport.

För att bli en skicklig kampsportsutövare behöver man vara en andlig person. Förenklat innebär det att man måste ha god kontakt med sig själv. När man har lärt känna sig själv så förstår man att självet är något annat, något mer högtstående än egot. Man kan inte skapa en religion av självet, däremot kan egot skapa religioner som är ett mänskligt påfund – och sålunda begränsade – av mänskliga begränsningar.

Religionens förespråkare fördömer våld. De fördömer alltså kampsporten. Det komiska i det hela är att det inte finns några som är så våldsamma som de religiösa.

Det är egot som är problemet. Sidans mission är att förklara hur man blir en skicklig kampsportare och vad som avgör om man blir en skicklig – och framförallt lämplig – kampsportare. När man lärt sig förstå skillnaden mellan egot och självet finns det förutsättningar för att bli en skicklig kampsportsutövare. Naturligtvis under förutsättning att man har ett intresse för kampsport. Vissa människor vill hellre bli bagare eller snickare. Andra vill bli dansare eller konstnärer, andra tekniker och matematiker. Sidans allra yttersta mission är att leda var och en till att bli så skicklig som man har möjlighet att bli – oavsett vad man ägnar sig åt.