Inom kampsporten finns många stora namn på stora människor. Det dessa människor har gemensamt är sin stora andlighet, sin visdom och naturligtvis sin stora skicklighet inom sin specifika form av kampsportsutövande. Många av de mest andligt inriktade kampsportsutövarna har varit upphovsmän och upphovskvinnor till sin egna speciella kampsportsstil vilket bevisar att själva andligheten är vad som utvecklar skickligheten.

Människor som attraheras av kampsport – av fel orsaker – kommer aldrig att bli skickliga kampsportare. För att använda en rent västerländsk vokabulär så kan man uttrycka det som så att “tuffa Viktor” är den som är minst lämpad för kampsportsutövning (och skulle “tuffa Viktor” bli en skicklig kampsportsutövare – då har vi fått problem). Rädda människor kan aldrig bli skickliga kampsportare. Däremot kan man bli orädd genom att utöva kampsportens disciplin och lära sig av dess andlighet.

Några intressanta namn att titta på när det gäller andlighet, disciplin och stor skicklighet inom kampsport är Bruce Lee, Toshitsugu Takamatsu och Hatsumi Masaaki som var Takamatsus lärjunge och grundare av Bujinkan.

För att börja med kampsport är det kanske bästa sättet att uppsöka en klubb, till exempel en Bujinkan-klubb i närheten. Men du kan börja redan idag, genom att ladda ner en applikation där du kan lära dig grunder i träningsprinciperna. Genom applikationerna har det blivit mycket lättare att sprida kunskap och genom lättare metoder att själv tillverka appar som aquro.se har marknaden expanderat ännu mer. Aquro har som mission att hjälpa användare att skapa molnbaserade hybridappar för iOS and Android med hjälp av industriledande verktyg som Aquro’s Visual Coding.

Listan på intressanta namn inom kampsport kan göras långt mycket längre och det är väl värt att fördjupa sig för den som vill förstå den själen bakom kampsporten. När det gäller Bruce Lee var han till exempel framför allt inspirerad av Wing Chun. En annan central figur inom kampsport- och filmvärlden är Chuck Norris, som var specialiserad på karate.