Fler och fler föreningar låter externa utvecklare så som exempelvis Aplexa utveckla appar som hjälper dem att både planera och utveckla sina verksamheter men även att hålla kontakten med sina medlemmar samt locka nya till sina aktiviteter.

En app är tränarens bäste vän

I en enkel app, designad för tränarens behov kan denne utforma och utveckla sina träningskoncept och dessutom direkt nå sina utövare med exempelvis träningsplaner eller träningstider. För tränaren själv blir det lättare att ha en översikt över vad man tidigare gjort, hur träningen fungerat och vad man kanske behöver ända. Överblicken över ens planering blir enormt mycket bättre med en app, specialdesignad för ändamålet och tränarens speciella behov.

En app är föreningens fönster mot sina medlemmar

Inte bara tränaren har nytta av en app som riktar sig direkt mot föreningens medlemmar. Även resten av föreningen kan ha nytta av att enkelt och snabbt nå sina utövare. Till exempel kan det handla om att informera om olika evenemang som klubben står som värd för. Genom appen får man direktkontakt med sina medlemmar och skapar en utökad klubbkänsla där alla känner att de tar del i klubbens förehavanden.

En app kan vara det perfekta medlet att värva nya medlemmar med

Med en app som används flitigt av befintliga medlemmar så når föreningar även nya medlemmar. En egenutvecklad app signalerar tydligt till omvärlden att föreningen i fråga hänger med i de senaste trenderna och att den anpassat sig till det moderna samhället. Genom att föreningens medlemmar använder appen så kommer även andra i kontakt med densamma. En populär funktion som ofta efterfrågas är en kontaktfunktion där intresserade nybörjare kan komma i kontakt med rutinerade utövare för att ställa frågor. Genom denna interaktion så vinner många föreningar, som tidigare kämpat med att nå ut, nya utövare. Förenings-appen är helt klart här för att stanna.