Martial Arts – en idrott man aldrig blir för gammal för. Vad det handlar om är att övervinna sig själv. Att kunna kontrollera och behärska sig själv och ta ledarskapet över sina egna impulser och lustar är vad Martial Arts har som syfte.

Martial Arts, kampsporter i alla former är från början andliga discipliner i första hand. Kamp för överlevnad i andra hand. Idag är Martial Arts en idrott i första hand och inte en militär disciplin. Den största fienden människan har är man själv. För att kunna bli en framgångsrik kampsportsutövare måste man ha självdisciplin. Att utöva kampsport handlar om att mogna som människa och individ.

Det är med kampsport och Martial Arts som med att göra lumpen – man mognar som man, kvinna och människa. Förr var det främst pojkarna som behövde den här hjälpen på traven för att bli torra bakom öronen och växa upp och bli män, kapabla att ta ansvar för sina liv och så småningom sina familjer. Numera kan alla som vill ägna sig åt att utöva sporter som kräver självdisciplin. Även den allmänna värnplikten kan komma att vara på väg tillbaka och det kanske är positivt ur mognadssynpunkt även om den här gången inte bara gäller pojkar.

Att Martial Arts, kampsporter, är en andlig disciplin gör att många människor attraheras till idrotten därför att de har en andlig längtan. Även inom den kristna tron talar man om självbehärskning och självdisciplin även om inte alla förstår den djupa innebörden av detta. Man talar även om att “tämja sin tunga”. Själva ordet “synd” handlar också om självbehärskning. Ordet betyder “att missa målet” vilket man gör om man inte kan behärska sina laster och lustar.

Zenbuddhismen handlar om fullkomlig självbehärskning och att vid till exempel skytteträning träffa mitt i prick genom att stänga av sinnet. Ett odisciplinerat sinne står i vägen för framgång oavsett vilken andlig disciplin, trosinriktning, värdegrund eller religion som står bakom insikten.