För dem som fortfarande fascineras mer av det materiella kanske det finns ett intresse av att till exempel starta en webbsida. En andlig person fastnar inte på den nivån – eftersom en andlig människa vill stå över alla världens materiella begränsningar och futtigheter. Men – anta att man trots allt vill ha en webbsida och få den att generera inkomster. Då behöver man veta att det materiella ständigt motarbetar sig själv av olika orsaker. Det gäller även webbsidorna.

Vill man att dessa ska klättra på sökmotorerna så motarbetas man av sökmotorerna; för annars skulle inte de tjäna pengar på reklamintäkter. Alltså kan man behöva hjälp.

Då söker man sig till en mästare på området och då förslagsvis seo hosting som har som sin expertis att hjälpa webbsidor att nå topplaceringar på sökmotorerna.

Det som förstört mycket för världens andlighet är religionerna. Religionerna är konstruerade av människan; som har ett begränsat sinne. Och begränsar man sinnet – så begränsar man det materiella, d.v.s. även sin kropp. Andligheten som är så viktig för att bli en skicklig kampsportsutövare ÄR av sig själv. Det finns en känd passage i Bibeln där Mose får ordern att ta av sig skorna därför att han står på helig mark. Framför honom brinner en buske och där presenterar sig Gud för honom och berättar vad han heter: “Tjena!” säger Gud. “Jag ÄR” säger han sen.

Det farliga med att vara människa är högmodet. Förstår man någonting lite grann – så slår människan sig för bröstet – och lägger därmed locket på för fortsatt utveckling, insikt och upplysning. Därför måste man vara ödmjuk – mjuk mot ödet – och inte bli högmodig för att man har förstått någonting. Varför? Jo – för då lär man sig ingenting mer. Här kan ni därför inte få hela förklaringen. Intelligensen begränsar – den begränsar möjligheten att överskrida gränserna – och bli en skicklig kampsportare.